AMBIT ART 2007 v ambitu Kláštera františkánů, Praha

1. 9. – 30. 9. 2007

Velká retrospektivní výstava